Formy na pneumatiky

Výroba modelů

Polotovar modelu profilu z tzv. „umělého dřeva“ se ručně dokončuje na požadovaný tvar dle výkresu (ruční broušení celého modelu, ruční vyřezání rohů, ruční osazování lamel, voskování nedostatků).

Při osazování lamel do modelu se kontrolním měřením ověřuje správná výška lamel v modelu, případně se koriguje na předepsaný rozměr.

Model bez lamel
Model bez lamel
Model osazený lamelami
Model osazený lamelami
Detail lamel osazených do modelu
Detail lamel osazených do modelu

Výroba forem

Vstupem do výroby je forma čítající 9 nebo 11 převážně hliníkových segmentů (dle typu pneumatiky).

Opracování probíhá v jednotlivých krocích, kdy je kladen velký důraz na preciznost a kvalitu vykonávané práce.

Forma na výrobu pneumatik
Forma na výrobu pneumatik
Forma na výrobu pneumatik
Forma na výrobu pneumatik
Detail formy na výrobu pneumatik
Detail formy na výrobu pneumatik