O nás

Firma AZ-CZECH s.r.o. byla založena v r. 2004.

Ve výrobním závodě v Horšovském Týně vyrábíme zejména formy a kontejnery pro výrobu pneumatik.

Od r. 2015 jsme se stali součástí koncernu Continental, což nám umožnilo expanzi výroby nejen v množství vyráběných produktů, ale také rozšíření portfolia výroby a implementaci dalších inovativních výrobních postupů. Zatímco v r. 2016 jsme měli ca 120 zaměstnanců, v následujících létech plánujeme další růst. V rekrutování se zaměřujeme na interní komunikaci k našim stávajícím zaměstnancům, kterým tímto upřímně děkujeme za doporučení AZ jako dobrého zaměstnavatele.

V roce 2016 jsme získali certifikát ISO 9001 k Systému řízení kvality, následně v roce 2019 certifikáty k normě ISO 45001 – Management systému BOZP a ISO 50001 Management hospodaření s energií. Začátkem roku 2020 jsme certifikace doplnili o ISO 14001, tedy Systém environmentálního managementu.