Svařování laserem

Laserové svařování se vyznačuje vysokými svařovacími rychlostmi, minimálními deformacemi spojovaných dílů a velmi úzkou tepelně ovlivněnou oblastí.

Hlavní předností laserového svařování oproti klasickým metodám je kvalita sváru, vyšší hloubka průvaru, podstatně nižší tepelně ovlivněná zóna a v neposlední řadě pak povrchový vzhled.

Laser
Laser
Detail laseru
Detail laseru
Výrobní proces
Výrobní proces